UKUXHUMANA

IZIFUNDO EZI-ONLINE

Kulesi sifundo uzofunda:

  • Ungaxhumana kanjani nomunye ukuze balalele futhi baqonde okushoyo.
  • Ifomula eqondile yokuxhumana okuyimpumelelo—nokuthi ungalithuthukisa kanjani kakhulu ikhono lakho lokuxhumana nanoma ngubani.
  • Amathuluzi ongawasebenzisa ukulungisa noma yikuphi ukwehluleka kokuxhumana onakho nomunye.

Ukubuka konke kwezifundo

“Umuntu uphila ngendlela akwazi ngayo ukuxhumana,” kubhala u-L. Ron Hubbard. Futhi ukuxhumana kuyingxenye yempilo ayihlolisise ngokujulile impela, ekugcineni ebhala amakhulu ezinkulungwane zamagama ngale ndaba ebalulekile. Amakhono wokuxhumana abalulekile kunoma yimuphi Umkhakha wokuxhumana komuntu. Eqinisweni, lapho konke kushiwo futhi kwenziwe, kunoma yiliphi izinga, ukuxhumana kungukuphela komsebenzi bonke abantu ababelana ngawo.

Izinzuzo zokuxhumana okusebenzayo ziningi kakhulu ukuba zingabalwa, ngoba zithuthukisa zonke izici zempilo kusuka kokwakho kuya kochwepheshe. Ikhono lokuxhumana libalulekile empumelelweni yanoma iyiphi intandokazi.

Kulesi sifundo uzofunda lokho okuqukethwe ukuxhumana okuhle nokuthi ungakubona kanjani okungalungile, ukuthi ziyini izingxenye zezinto zokuxhumana nokuthi uzisebenzisa kanjani, nokuthi kungani ukuxhumana okuningi, hhayi okuncane, kuletha inkululeko enkulu kumuntu ngamunye

Futhi okufakwe kulesi sifundo ngama-drill amaningi akhuliswe nguMnu Hubbard athuthukisa izinga lomuntu lokuxhumana futhi asebenza kahle empilweni. Ukuyiqonda kahle le datha kuzokunikeza amathuluzi ongawasebenzisa kuze kube phakade.

 

Imininingwane yesifundo

Ukutadisha Okulula

Lezi zifundo zibekwe ngendlela yesinyathelo ngesinyathelo, nge-sequence yezabelo zokufunda nemibuzo ukuhlola ukuqonda kwakho.

Ngaphambi kokuthi uqale, zakhele i-logon yakho siqu ku-website ye‑Scientology. Lapho usungene ngemvume, uhlelo olu-online luzokukhombisa isinyathelo ngasinye sesifundo ukuze uqede ngokugcwele, ngazo zonke izinto zokufunda ezinikezwa ngaphakathi kwe-website ye‑Scientology.

Inside besifundo

Amahora ayishumu nanye kuya kwayishumi nanhlanu. Kodwa ke, ungasenza le sifundo ngejubane lakho. Ngamanye amagama, akwanele. Isifundo lesi siyinsizakalo yethu kuwe, mahhala.

Izinto zokwakha

Incwajana Ukuxhumana
Noma Incwadi ye‑Scientology

Izinto zakho zezifundo nazo zihlanganisiwe ngaphakathi kwenkambo e-online. Ngamanye amagama, uma ungene ngemvume, ungafunda izinto ezivela ngaphakathi kohlelo lwezifundo ezi-online njengoba wenza isinyathelo ngasinye. Kodwa-ke sincoma ukuthi ulande mahhala noma uthenge le ncwajana, ukuze uyibuyekeze futhi ubhekisele kuyo lapho ungangenanga kwisifundo sohlelo.

Ukugadwa

Uma nganoma yisiphi isikhathi udinga usizo ngezabelo zakho zezifundo, unganqikazi ukuxhumana nomphathi wezifundo zakho wa-online, ongamfinyelela usebenzisa inkinobho ethi “Udinga usizo?” kuhlelo lwakho lwezifundo ezi-online. Umphathi wezifundo ezi-online uzosiza ukuqinisekisa ukuthi uyaqonda futhi uzuze inzuzo ephezulu kakhulu ezintweni zezifundo. Umphumela uba ukuthi uyakwazi ngokuphelele ukusebenzisa idatha equkethwe kuyo.

Ukuqedwa Kwezifundo

Lapho sekuqediwe Isifundo se-Ukuxhumana, uzothola isitifiketi nge-email.

 

Izindaba Zempumelelo

“Sonke siyabandakanyeka kuhlobo oluthile lokuxhumana ezimpilweni zethu zansuku zonke, kodwa incazelo yangempela yokuxhumana yilokho engikufunde esifundweni esi-online kumaVolontiya Ministers. Ngokwencazelo, ngangazi nje ukuthi ukuxhumana kusho ukuhlangana nemibono nolwazi komunye umuntu futhi ukuze ukuxhumana kwenzeke, kufanele kuqhamuke kumuntu bese kudluliselwa komunye owamukelayo futhi akuvumayo.

“Ngemuva kokuphothula lesi sifundo, ngifunde injongo yangempela nokubaluleka kokuxhumana. Angifundanga nje kuphela ukuthi ngikwazi kanjani ukukhuluma ngempumelelo, kodwa nokuthi ngingaqashelwa kanjani ngokusebenzisa izindlela eziphumelelayo zokuxhumana. Ngifunde futhi n gemijikelezo yokuxhumana okuya ngandlela thile nangendlela yezindlela ezimbili.

“Lesi sifundo singisizile impela ukuthi ngithuthukise ukusebenza kahle komsebenzi wami. Ngingunobhala emkhakheni wezokunakekelwa kwezempilo futhi ukuxhumana ngomunye wemisebenzi yami emikhulu. Kwakunenzuzo enkulu impela futhi kuyisipiliyoni esihle nakho ngokuqeda lesi sifundo. Ngiyabonga, Bongqongqoshe Bokuzithandela, ngokusinikeza leli thuba elihle kangaka.”

K.K.


"Le ncwajana yayithakazelisa kakhulu ngomqondo wokuthi umuntu ucabanga ukuthi 'Ngikhuluma ngendlela eyodwa noma enye nsuku zonke, yini enye okufanele ifundwe?' Ukuxhumana kubalulekile, futhi le ncwajana ingifundise kahle ukuthi ngingaxhumana kanjani ngempumelelo. Yini ephumelela ngokwengeziwe lapho usho lokho okushoyo, futhi empeleni iqondwe ngabanye abantu?

“Kungifundise ukuthi ngizibheke kanjani izimpawu kwabanye abantu abathi abaqondi, nokuthi ngingaxhumana kanjani kahle ukuze baqonde. Kuyathakazelisa ukuthi le ncwadi ikukhombisa izinhlobo ezahlukahlukene zokuxhumana futhi ikufundise ukuthi ungathuthuka kanjani kuzo futhi ikunikeze ulwazi ngazo. Abantu abaningi bacabanga ukuthi uma bekhuluma, bayaxhumana, kodwa kukhona okuningi kakhulu ngakho!”

A.F.